Certifikáty, osvědčení a povolení

  • Osvědčení: Státní rostlinolékařská správa - způsobilost na ošetření obalového dřevěného materiálu
  • Povolení k opravám palet: Právo provádět opravy dřevěných palet v souladu s vyhláškami UIC435- 2 a UIC435- 4
  • Povolenie na opravu palet:
  • Výpis z obchodního rejstříku:

Pro opravy EUR palet používámke toto technické vybaveví:

  • Pneumatické hřebíkovačky značky BOSTITCH
  • Hřebíky schválené licencí EPAL
  • Ostatní technické vybavení značky HILTI
xxxxxx